Putování po filmových lokacích: Zámek Březnice a Princezna ze mlejna

Na výlet do kraje pohádek
foto: Březnice

Mnoho pohádek se natáčí na místech, které jsou všeobecně známá. Někdy však štáb zavítá i tam, kde to není zase tak moc turisticky známé. Třeba do zámku Březnice a jeho okolí.

V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestě se dostane do strašidelného mlýna, kde žije se svým otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna a on ve mlýně zůstane jako pomocník. To se nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim sily stačí, pomocí intrik a kouzel mládence ze mlýna vypudit…

Stačí málo a méně známý zámek začnou obléhat turisti

Začátek krásné pohádky plné kouzel a bájných postav režiséra Zdeňka Trošky je všeobecně známý. Pokud si pamatujete na scénu, kdy vodník coby princezna Vodněna (Jakub Zindulka) a čert coby princezna Belzuba (Yvetta Blanarovičová) chtějí pro Jindřicha (Radek Valenta) sehnat nějakou princeznu, tak právě na několik záběrů si režisér vybral nádherný zámek v Březnici, který leží v okrese Příbram.

Nepříliš známý kouzelný zámek určitě stojí za návštěvu. Prohlédnout si tu můžete nádhernou grafitovou výzdobu fasády i historické interiéry. Čekají na vás dva základní prohlídkové okruhy: ten první vás provede interiéry, druhý vás pak zavede do zbrojnice. K dispozici je také speciální okruh Dvě svatby a jedna grafika, prohlídka kaple Neposkvrněného početí Panny Marie nebo březnické synagogy.

Zájemci si mohou projít také výstavy František Josef I. a Tajemné bytosti brdských lesů, které sídlí ve sklepení březnického zámku. Za procházku stojí také anglický park s bylinkovou zahradou, který zámek obklopuje a kudy je možné projet se dokonce kočárem.

foto: Bontonfilm

Bohatá historie

V návaznosti na vznik středověké obchodní osady na Zlaté stezce z Pasova do Prahy vyrostla v Březnici gotická tvrz, kterou založili příslušníci rodu Buziců (Budislav z Březnice, připomínaný od roku 1224). Od roku 1415 téměř celé století patřila Březnice Zmrzlíkům ze Svojšína, kteří po husitských válkách tvrz přestavěli. Poté v roce 1506 koupili Březnici Malovcové, kteří se zapojili do stavovského odboje proti Ferdinandovi I. V roce 1547 propadla Březnice do majetku královské komory. Říšský místokancléř Jiří z Lokšan pak zahájil renesanční přestavbu zámku.

foto: Březnice

V roce 1623 jednotlivé části panství skoupil královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda , který nechal postavit na náměstí kostel sv. Ignáce a Františka. Rod Jeníšků z Újezda vymřel v roce 1728 Janem Josefem, který ve své závěti stanovil podmínku rodové aliance v českém prostředí ojedinělou, a sice, že každý další majitel Březnice musí přijmout erb a jméno Jeníšků z Újezda. Toto pravidlo pak dodrželi následující dědicové z rodů Kolovratů a Pálffyů, kteří až do roku 1945 užívali titul svobodných pánů z Újezda. Zámek byl poté zestátněn a dostal se do správy Městského národního výboru v Březnici, ale díky vysokým architektonickým hodnotám nakonec přešel pod Národní památkový ústav, který zahájil rekonstrukci a obnovu do původní renesanční podoby.

Zámecký areál s parkem se rozkládá východně od centra města, samotný zámek je pro veřejnost otevřený od června do října.

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Související