Vyšlápněte si na Závist. A rozhlédněte se!

foto: Jitka Lubojacká

Pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit s dětmi nebo jen tak ve dvou na romantický výlet, máme pro vás zaručený tip. Jen kousek za Prahou, u Zbraslavi, se na pravém břehu Vltavy tyčí hradiště Závist, na jehož vršku najdete překvapení.

Na vrchu Hradiště se ve výšce 391 metrů nad mořem rozkládá jedno z nejznámějších a největších keltských sídlišť nejen u nás, ale i v celé Střední Evropě. Historie tohoto strategického místa, zvaného Závist, je velmi barvitá. Důkazy o osídlení pocházejí už z období eneolitu, tedy asi 3 000 let př. n. l. V první polovině 6. století př. n. l. se ve střední části vrchu usídlili první Keltové, kteří tu v průběhu dalších století vybudovali na horní planině kopce významné oppidum. Později osídlili i protější vrch nad Břežanským údolí zvaný Šance.

Ideální místo pro osídlení…

Když sem od vlaku či z parkoviště pod kopcem vystoupáte, je vám jasné, že podmínky pro výběr opevněného sídla tu byly optimální. Dobrá geografická poloha, kvalitní půda v okolí i významná obchodní stezka, které vedla podél řeky. Při cestě vzhůru se určitě zapotíte, ale odměnou vám budou krásné výhledy do okolí i na řeku. Nejstarší osídlení a následné opevnění obklopovalo především temeno návrší a mělo rozlohu přibližně 27 ha. Bývalo obehnané takzvanými vlčími jámami (pasti na chytání zvěře), následoval do skály vylámaný příkop a palisáda, tvořená dřevěnými kůly zaraženými těsně vedle sebe.

foto: Jitka Lubojacká

…s bohatou historií

Ve 2. století př. n. l. oppidum Závist dosáhlo rozlohy 118 hektarů (v některých pramenech se uvádí až 170 hektarů). A podle archeologů bylo schopné pojmout až 40 000 lidí. V této době tu ale prý žilo asi 1500–3500 stálých obyvatel. Což není zanedbatelné množství, když vezmeme v úvahu, že v té době bylo v celých Čechách jen něco kolem 75–100 tisíc lidí. Jak si tu můžete na informačních tabulích prohlédnout, zdejší domy byly většinou jednoprostorové, případně dělené jednoduchými příčkami. Mezi jednotlivými stavbami byla síť hlavních a vedlejších komunikací, nejčastěji měly formu štětovaných (kamenných) cest. Ty navazovaly na několik vstupních bran. Objeveny tu byly i vyjeté koleje od kol vozů z rozchodem zhruba 1,3 metru.

Domy měly sedlovou nebo valbou střechu, pravděpodobně krytou došky. Vnitřní zástavba oppida se skládala ze samostatných dvorců, v jejichž rozích stál obvykle obytný dům o rozloze cca 10×7 metrů a byly tu i sýpky, šprýchary, stáje či odpadní jámy. Při archeologickém výzkumu tu byly nalezené i zbytky tkalcovského stavu, kovářské dílny, kuchyňské keramiky či bronzových nádob. Z uvedených nálezů vyplývá, že Závist byla v době své největší slávy důležitým mocenským centrem, které mělo značný vliv na dění ve svém okolí.

Na informačních tabulích si po celém oppidu můžete předčíst i prohlédnout, jak hradiště kdysi pravděpodobně vypadalo. Foto: Jitka Lubojacká

Pro další generace

Na konci minulého století (přesněji v letech 1963 – 1990) tu probíhaly rozsáhlé argeoleogické výzkumy. Nálezy byl odvezeny do muzeí, ale později si tu každý, kdo sem zavítal, mohl prohlédnou rozvaliny zdí i odhadovat, jak velké budovy včetně akropole tu asi stály. Také jsem tady kdysi byla a musím z vlastní zkušenosti říct, že místo mělo velmi zvláštní atmosféru. Jako by celé generaci obyvatel, kteří tu žili, zanechali svou stopu. Genius loci se tu přímo vznášel nad torzy bývalých domů, dvorců i akrolopole.

Dnes je ale vše jinak. V roce 2005 bylo rozhodnuto, že se celé naleziště zaveze, aby bylo uchráněno před devastací. V soušasné době je tedy celé oppidum zasypané zhruba čtyřmetrovou vrstvou hlíny a zarostlé náletovými křovinami. Duch místa se tím tak trochu vytratil. Jedno překvapení tu ale na vás přeci jenom čeká. A dost velké. Doslova.

Pohled z výšky

V prosinci loňského roku byla právě v místě dávné akropole vybudovaná poněkud kontroverzní rozhledna. Tyčí se do výšky 32 metrů, přičemž vyhlídka je ve 24 metrech. Postavená byla podle návrhu architekta Martina Rajniše a vzbudila velké emoce. Je celá postavená z modřínového dřeva, ukotvená ocelovými lany a ční vysoko nad okolní stromy, což je hlavní důvod odporu. Architektovi mnozí vyčítají, že věž je příliš nápadná a impozantní a na místo se nehodí. Když ale vystoupáte po točitém schodišti vzhůru, výhled je odsud opravdu úžasný. Dohlédnete nejen do okolní krajiny středních Čech, na Zbraslav či Dolní Břežany, ale až do Prahy, která se odsud jeví úplně jiná, než ji znáte z dalších vyhlídkových míst.

Ještě větší pobouření ale vzbudila druhá část plánu na úpravu místa – pokrýt celý prostor oppidia betonovými deskami, na kterých by byly různobarevně význačné zaniklé budovy. Plán je zatím i kvůli rozhořčeným peticím pozastavený a v tuto chvíli není jasné, zda vůbec bude někdy v budoucnu realizován. Což vás ale nemusí od prohlídky oppida odradit. A když už tu budete, určitě si prohlédněte a pročtěte informační cedule, které vám prozradí mnohé o historii místa.

Výhled na Prahu vás asi překvapí… foto: Jitka Lubojacká

Procházkou až do Modřan

Jednou ze dvou možných tras pak zase sejdete zpět do údolí k řece. Pokud tu nemáte zaparkované auto (parkování je zdarma), můžete dojít na nedalekou zastávku vlaku, který vás odveze zpět do Prahy nebo na druhou stranu směrem na Vrané nad Vltavou. Jestliže se ale chcete ještě projít a výlet na Závist si protáhnout, je tu skvělá možnost dojít krásnou procházkou podél řeky a soutoku Vltavy s Berounkou dál po proudu až do Modřan či Podolí.

Zdroj: zbraslavhistorie.info, www.dolnibrezany.cz, www.infocesko.cz

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související