Nepodceňujte návštěvu u gynekologa. Prevence vám může zachránit život

foto: Unsplash

Fialový, tak se po celém světě v souvislosti s projektem World GO Day, označuje měsíc září. Upozorňuje tak na nebezpečí gynekologických nádorů a důležitost jejich prevence.

Rakovina děložního čípku patří celosvětově k jednomu z nejčastějších nádorových onemocnění u žen. V České republice jí každoročně onemocní okolo 800 pacientek a v průměru na ni každý den jedna žena zemře. Ačkoliv díky prevenci v posledních deseti letech došlo v České republice k poklesu výskytu této nemoci, stále naše země zaujímá v úmrtnosti na rakovinu děložního čípku 15. místo v Evropě. 

Proto celosvětová kampaň World Gynecologic Oncology Day, která se vžila pod zkratkou World GO Day, každoročně v září připomíná důležitost prevence. „Ženy samy si nemusí být vědomy (někdy nejasných) příznaků, nebo se mohou stydět poradit se s lékařem a stigma spojené s těmito diagnózami přetrvává,“ uvádí se na webových stránkách projektu World GO Day, které o fialovém září informují.

Prevence je základ

V prvotních fázích probíhá onemocnění bezpříznakově, proto by ženy měly pravidelně docházet na preventivní prohlídky ke svému gynekologovi. Nemoc je možné zachytit včas a tím se i zvyšuje šance na vyléčení. Navíc riziko vzniku rakoviny děložního čípku lze odhalit už několik let před jejím propuknutí.

Proti vysoce rizikovým typům HPV existuje očkování, které před viry ochrání. Žádná z vakcín ale bohužel nechrání proti všem rakovinovým typům viru. „Je známo 14 rakovinotvorných typů HPV, vakcíny chrání však jen proti nejčastějším 7 typům. Třebaže je riziko významně snížené, abnormální nález mohou mít i ženy očkované,“ upozorňuje onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. Vedle očkování proto existují i další pilíře, na nichž prevence rakoviny děložního čípku stojí: cytologie a HPV DNA test. Tato vyšetření jsou dostupná všem ženám v rámci gynekologických prohlídek.

Ženám ve 35 a 45 letech hradí HPV DNA test pojišťovna

U žen, které chodí poctivě na pravidelné gynekologické prohlídky, je v rámci preventivního programu každý rok prováděn cytologický stěr, jenž dokáže odhalit přednádorový stav. Tento screeningový test v České republice v letech 2016–2017 podstoupilo jedenkrát za dva roky téměř 80 % žen. Každoročně se jej však účastní méně než 60 %. Problémem navíc zůstává jeho nízká citlivost. Umožňuje záchyt jen kolem 60 až 75 % abnormálních nálezů. V průměru o 35 % citlivější než klasická cytologie je HPV DNA test, který dokáže v těle detekovat lidské papilomaviry ještě dříve, než začnou působit komplikace.

Změny v  buňkách se vyvíjejí postupně a napadené buňky zpočátku nejsou významně odlišné od buněk při jiném zánětu. Výhoda kombinace cytologie s HPV testem spočívá v tom, že zpřesní zařazení těchto změn. I při negativní cytologii pomůže toto vyšetření určit ty ženy, které mají HPV infekci a jsou tedy ve větším riziku vzniku přednádorových, respektive nádorových změn,“ vysvětluje MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří AeskuLab pro oblast patologie.

Proto je od roku 2021 u žen ve věku 35 let a 45 let prováděn zdarma v rámci prevence také HPV DNA test. . Probíhá podobně jako stěr z čípku a zabere jen několik sekund. Ženy mimo tyto věkové kategorie mají možnost si test uhradit jako samoplátkyně, cena se pohybuje okolo 1000 korun. 

Pozitivní test je varovným signálem

Pozitivita HPV DNA testu vysílá varovný signál. A upozorňuje, že by takové pacientky měly být důsledně sledované, aby se včas zabránilo možnému rozvoji nemoci. „Pozitivní výsledek neznamená, že je žena nemocná. Jen je tam přítomnost viru a měl by na to být brán zřetel při dalším postupu,“ upozorňuje MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., vedoucí lékař olomoucké gynekologické kliniky G-centrum. Pokud se zjistí přítomnost vysoce rizikových HPV 16 a 18, obvykle žena podstoupí takzvanou kolposkopii, což je vyšetření za pomoci speciálního mikroskopu.

U méně rizikových typů viru je pacientka bedlivěji sledována svým gynekologem. Negativní výsledek HPV DNA testu znamená naopak pro ženu uklidnění, že jí riziko rakoviny děložního čípku nehrozí. „Negativní stěr na HPV viry dává do jisté míry predikci, že minimálně 3 roky pacientka nádor neutrpí,“ dodává MUDr. Skřivánek.

Nepodceňujte „řeč těla“

Vedle pravidelných každoročních preventivních prohlídek by ženy měly přivést do ordinace gynekologa i jakékoliv neobvyklé potíže. „Ve věku, kdy jsou ženy fertilní, čili plodné, jsou varujícími signály jakékoliv zásadní nepravidelnosti cyklu, bolesti v podbřišku, výraznější výtoky či špinění mimo cykly, změny cyklu, i to, když je cyklus kratší nebo prodloužený více než o týden… To vše by mělo ženu přivést k lékaři, aby zjistila, co je příčinou. U žen po menopauze je alarmující jakékoliv krvácení,“ upozorňuje gynekolog Skřivánek.

Jsou to právě starší ženy, které často preventivní prohlídky u gynekologa podceňují. Mnohdy proto, že když ustanou přechodové potíže mají pocit, že není důvod navštěvovat gynekologa. To je ovšem velký omyl. 

S přibývajícím věkem roste i riziko

Virus HPV se netýká jen mladých žen – naopak, u těch starších hrozí vyšší riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku. Starší ženy si nesou „nálož“ HPV viru z doby aktivního sexuálního života. Po letech pak může virus vyvolat rakovinu a jsou to právě pacientky nad 60 let, které na toto onemocnění nejčastěji umírají. S přibývajícími roky hrozí i větší riziko vzniku nádoru těla děložního nebo nádorů vaječníků, které lze odhalit při preventivní prohlídce díky ultrazvuku. „Rozvinutý nádor vaječníku vede k hubnutí, nebo naopak zvětšení objemu břicha v důsledku tvorby ascitu, metastáz a podobně… Proto i výrazné výkyvy váhy nebo nechutenství by měly ženu přivést k lékaři,“ doplňuje MUDr. Skřivánek.

zdroj: Worldgoday.org, Vfn.cz, AeskuLab.cz, G-centrum.cz

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související