Přijímací zkoušky se blíží… Jak na ně sebe i děti připravit?

foto: Unsplash

Tak jako každý rok, budoucí středoškoláky v dubnu neminou přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Jak si ještě doplnit znalosti, aby se děti nemusely zbytečně z testů stresovat a na zkoušky se co nejlépe připravily? Prozradíme!

Počet deváťáků každým rokem roste až o několik tisíc. Z toho důvodu je zájem o střední školy čím dál větší. Nejvíce přihlášek dle zdrojů z ministerstva školství přichází na gymnázia, a to bez ohledu, zda jde o osmileté či čtyřleté studium. I proto je důležité přípravu na přijímací zkoušky nepodceňovat.

Termíny a čas

Letos jsou na konání přijímacích zkoušek vyhlášené opět dva termíny. Pro uchazeče o čtyřleté střední školy včetně nástavbového studia 12. a 13. dubna 2022, pro zájemce o šestiletá a osmiletá gymnázia 19. a 20. dubna 2022. Pro školu, kterou uvedl uchazeč na přihlášce jako první, platí vždy první termín testu. Náhradní termíny jsou pak určené na 10. května a 11. května 2022.

Podle agentury Cermat, by přijímací zkoušky měl úspěšně složit každý student, který dobře zvládá učivo základní školy. Studenty u zkoušek nemine písemný test z českého jazyka a literatury (na něj mají 60 minut), ani matematika (na tu je 70 minut). Na delší čas mají nárok studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jak se připravit

Základem pro každého, kdo se připravuje na přijímací zkoušky, je osvojit si rozložení času na zkoušku, naučit se ovládat stres a pořádně si vyzkoušet testy nejen doma, ale i s učiteli. A především uvědomění si vlastních hranic, a tím i svých cílů. V matematice se doporučuje procvičování především rovnic, slovních úloh, zlomků a mocnin. U českého jazyka se zaměřte hlavně na pravopis, slovní zásobu, slohovou a literární výchovu. Samotný trénink s různými učebnicemi, ať už tištěnými či elektronickými, je skutečně nezbytný.

Pokud dítě svou přípravu podcení, má větší předpoklad že bude u přijímacích zkoušek nervózní a zbytečně vyhoří. Dobré také je, školu předem s dítětem navštívit, aby nešlo do úplně neznámého prostředí a pokud je to možné, promluvit si s učiteli nebo dětmi, které tam už chodí. Většina škol vypisuje den otevřených dveří, který se vyplatí využít. Nebo se přímo spojte s ředitelstvím školy a požádejte o možnost návštěvy.

Cermat na svých stránkách nabízí 10 kompletních testů z minulých let, což může některým dětem pro přípravu stačit. Najdete je na: Přijímačky nanečisto

Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia – Matematika, Fragment, 289 Kč, Český jazyk, Fragment, 289 Kč / foto: Albatros Media

Zkoušky nanečisto

Jestliže potřebujete procvičovat složitější úlohy, doporučujeme učebnice z nakladatelství Fragment. Na rozdíl od ostatních obsahují úlohy srovnatelné se skutečnými přijímacími testy – 11 cvičných testů (matematika, český jazyk pro osmiletá gymnázia a čtyřleté obory vzdělávání), které jsou sestaveny tak, aby žák získal ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány a uměl se v nich dobře orientovat. Součástí titulu je klíč správných řešení, pokyny pro správné vyplnění záznamového archu a tipy na správnou strategii při řešení testových úloh. Úlohy z předešlých ročníků také obvykle najdete na stránkách vybrané školy.

Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání – Český jazyk, Fragment, 289 Kč, Matematika, Fragment, 289 Kč / foto: Albatros Media

Pokud nemáte na přípravu s dětmi sami čas nebo schopnosti, pak zvažte přípravné kurzy, většině dětí výrazně pomáhají. Další informace najdete například na www.zkousky-nanecisto.cz

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související