Opravené testy jednotné přijímací zkoušky na SŠ jsou zveřejněny. Výsledky se uchazeči dozví ve středu

foto: Unsplash

15. května 2024 se zveřejnění výsledky o (ne)přijetí na SŠ. Kde a jak můžete nahlížení do spisu a ověřit jejich správnost?

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy pro příští školní rok podala naprostá většina uchazečů (cca 121 000) svoji přihlášku elektronicky. Přibližně 14 000 uchazečů podalo přihlášku hybridně a pouze kolem 25 000 zvolilo papírovou formu. Na výsledky si počkáme ještě tři dny.

Výsledková data k přihláškám na SŠ v roce 2024

V prvním kole přijímacího řízení převažoval u uchazečů o denní formu vzdělávání zájem o maturitní obory. Na první místo je napsalo cca 95 tisíc uchazečů z posledních ročníků základních škol. Nematuritní obor zvolilo jako první prioritu kolem 33 tisíc uchazečů. Z maturitních oborů, kam nastupují žáci po splnění povinné školní docházky, si pak čtyřletá gymnázia na první místo v přihlášce napsalo přibližně 19 tisíc uchazečů. Necelých 7 tisíc lycea a téměř 69 tisíc ostatní maturitní obory.

Z hlediska nabízených kapacit lze z počtu přihlášek podaných v prvním kole odhadovat převis poptávky u čtyřletých gymnázií, kde se ukazuje rozdíl mezi počtem uchazečů, pro něž je gymnázium první volbou, a celkovým počtem míst na těchto gymnáziích v rozsahu zhruba 2 900 míst. Nejvíce v souladu s kapacitami škol jsou požadavky uchazečů usilujících o přijetí na ostatní obory maturitního studia, tj. na lycea a odborné střední školy s maturitou.

Zvláštní kategorii tvoří víceletá gymnázia

Zde se ale hlásí uchazeči už z 5. a 7. ročníků základních škol. Z víceletých gymnázií je větší zájem o osmiletá, kam si v prvním kole podalo přihlášku téměř 20 tisíc uchazečů. Z nichž z hlediska celkových kapacit je úspěšná zhruba polovina. Na šestileté gymnázium se hlásí zhruba 8 tisíc uchazečů a k dispozici je necelých 2,5 tisíce míst. 

U všech typů škol a oborů jsou z dostupných dat patrné velké regionální rozdíly jak v nabízených kapacitách, tak v zájmu ze strany uchazečů. MŠMT proto ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravilo vizuální prezentaci nejdůležitějších a aktuálně dostupných dat dotýkajících se problematiky přijímacího řízení. Vizualizace jsou zpracovány jak pro úroveň jednotlivých škol, tak i z pohledu územních celků, což může pomoct zřizovatelům pro budoucí plánovaní kapacit. Nahlížení do spisu přijímací zkoušky 2024

Nahlížení do spisu, kde najdete výsledky na středních školách, je možné. Můžete zde zkontrolovat, že byly vaše záznamové archy Cermatem správně opraveny. I to, zda škola správně zpracovala vaši školní část zkoušky. Kontrola spisu není nutná. Cermat archy opravuje správně, můžete tomu věřit.

Pokud máte podezření, že ve vašich výsledcích je jakákoliv chyba, využijte tuto možnost. Máte právo si části spisu např. vyfotit. V případě chyby v bodovém zisku můžete do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků podat řediteli SŠ písemné odvoláníOdvolání z kapacitních důvodů je nepřípustné.

zdroj: To-das.cz, Cermat.cz, Dipsy.cz

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související

Napsat komentář