Jak naučit děti víc číst? Zásadní je usnadnit jim orientaci v knihách

foto: Unsplash

Máte doma předškoláčka či malého školáčka, který stále bojuje se čtením? Chcete, aby ho knihy bavily? Stačí vědět, po jaké knize sáhnout. Příliš jednoduchá kniha ho nebude motivovat a naopak složitá ho zase odradí. Vyzkoušet můžete unikátní Čtenářský systém pro začínající čtenáře, který si klade za cíl naučit děti číst a knížky si zamilovat.

V posledních letech se čím dál častěji objevují kampaně na podporu čtenářských dovedností, a to ať už ze strany knihoven, Svazu českých knihkupců či nakladatelů. Všichni tyto kampaně jednoznačně pomáhají přivést děti čtení a prohloubit v nich lásku ke knihám. Právě Čtenářský systém chce co nejlépe usnadnit výběr knih pro tyto projekty.

Vztah ke knihám se dozajista vytváří již v předškolním věku, ale také v první, druhé a mnohdy i třetí třídě.
Proto má Čtenářský systém čtyři stupně: Čteme s obrázky, Čteme spolu, Čteme sami a Čteme s radostí. 

Čteme s obrázky

Jedná se o knížky určené primárně pro děti předškolního věku, které ještě neumějí číst a seznamují se s písmenky. Jde o jednoduché příběhy, v nichž jsou některá slova v textu nahrazena obrázky, takže dítě „nečtenář“ se může podílet na čtení tak, že doplňuje slova za obrázky a současně se nenásilnou formou učí orientovat v textu. Přirozeně si zvykne, že text se čte shora dolů, zleva doprava, musí hledat vhodná slova, jimiž by obrázek nahradilo a prohlubuje si tak slovní zásobu. Začínající čtenáři zvládnou jednoduchý a krátký text většinou přečíst sami a doplňování za obrázky je pak pro ně vítaným zpestřením.

foto: Albatros Media

Čteme spolu

Edice obsahuje knížky určené pro společné čtení dětí a rodičů, kdy se začínající čtenáři s dospělými ve čtení střídají. Text, který je menším písmem a je delší, je určený dospělým, kratší a jednodušší text větším písmem čtou děti. Příběh je doplněný velkým množstvím návodných ilustrací. Tento způsob čtení je pro děti velmi důležitý už jen proto, že tráví čas s rodiči, prarodiči apod., mohou si spolu o knížce povídat a získávají tak přirozeně vztah ke čtení, ke knížkám. Děti se učí text sledovat, snadno zjistí, kdy na ně se čtením přijde řada, protože text pro děti je navíc označen i obrázkem sluníčka.

foto: Albatros Media

Čteme sami  

Tento stupínek je rozdělený na dvě varianty, které se liší pouze tím, že knížky, které mají u loga označení GENETICKÁ METODA, jsou vysázené velkými tiskacími písmeny, aby byly vhodné i pro děti, které se učí číst právě touto metodou. Těchto knížek na trhu moc není a děti potřebují čtení trénovat na různých textech.

Do této edice pro začínající čtenáře – prvňáčky jsou zařazeny jednoduché, srozumitelné a kratší příběhy doplněné velkým množstvím obrázků. Slova na konci řádků se nedělí, text je vysázený větším písmem a věty jsou kratší. Texty byly zkonzultovány s odborníky, aby neobsahovaly příliš dlouhá či obtížná slova, například cizí slova či slova se shluky souhlásek apod. To vše by dětem mělo usnadnit první samostatné pokusy o čtení. 

Protože důležitá není jen samotná technika čtení, ale i porozumění přečtenému, klub čtenářů KKF a zkušení pedagogové k tomuto čtení vytvořili i pracovní listy, které lze využít například při společném čtení v rámci vyučování. Jedná se o materiály, které na základě četby pracují s textem a uplatňují zde i učivo dané třídy. Děti vybírají správné odpovědi, vymýšlejí rýmy, pokračování příběhu, kreslí obrázky k příběhu atd. V pracovních listech jsou zařazena i témata k diskuzi o knížce. Pracovní listy jsou k volnému stažení umístěny na stránkách www.kmc.cz v sekci metodické materiály.

foto: Albatros Media

Čteme s radostí

Knížky zařazené do této edice jsou určené už o trochu pokročilejším čtenářům. Obsahují jednoduché a ne příliš dlouhé příběhy přizpůsobené náročností textu danému stupni čtenářských dovedností, tj. malým čtenářům, kteří již dokážou samostatně číst, obecně zhruba druháčkům. I zde je text doplněný spoustou krásných ilustrací. Edice je dalším a posledním stupínkem ke zdokonalování čtenářských dovedností. Věty jsou již delší a vysázené o trochu menším písmem než u edice Čteme sami. Slova na konci řádku se stále nedělí a knížka má o něco větší rozsah.  

foto: Albatros Media

zdroj: KMČ, Albatros Media, FragmentLíbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související