Také věříte, že se seznámíte online? Rozhodně nejste sami…

foto: Unsplash

Více než tři pětiny Čechů aktivních na internetu považují online seznamky za běžnou součást života a téměř polovina si tuto formu seznamování otestovala na vlastní kůži. A není bez zajímavosti, že téměř většina z nich má špatnou zkušenost a raději by se se seznámila klasickým způsobem. Tomu ovšem dnešní doba tak úplně nepřeje.

Alespoň to jsou výsledky průzkumu, který realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace starších 15 let. Zároveň však výsledky průzkumu ukázaly, že polovina zpovídaných na online seznamování nevzpomíná dobře – svou zkušenost označila za negativní. A raději by dali přednost seznámení tváří v tvář. Ale doba už je taková. Randění na síti vede. Je to rychlé a výběr efektivní, přesto má mnohá úskalí.

Kde hledat a nezklamat se?

Najít partnera či partnerku není v dnešní době zrovna snadné – alespoň to si myslí více než polovina Čechů aktivních na internetu. Domnívají se tak ve větší míře ženy a respondenti z nejmladší věkové kategorie do 34 let. Pouze 16 % dotázaných si myslí opak. Zbylá čtvrtina na to nemá názor.

Obtížné hledání svého protějšku může být jednou z motivací zkoušet štěstí na online seznamovacích platformách – minimálně jednou je vyzkoušela téměř polovina dotázaných. Týká se to ve větší míře věkové kategorie 35–44 let, lidí s maturitou a těch z velkých měst. Více zkušeností s online seznamkami uvedlo zhruba 30 % dotázaných, opět ve větší míře lidé s maturitou, z větších měst a z Prahy a Středočeského kraje.

Zájem o vážný vztah?

Ti, kteří online seznámení vyzkoušeli, nejčastěji uváděli, že na internetu hledali dlouhodobý vážný vztah (63 %) – ve větší míře ženy a respondenti starší 35 let. Především přátelství či společný program hledalo 14 % dotázaných, častěji nejmladší respondenti do 34 let, žijící ve velkých městech. Mezi dalšími méně často zmiňovanými „cíli“ online seznamování byla internetová komunikace, sblížení za účelem sexu (v daleko větší míře muži než ženy) či krátkodobé vztahy.

Jaké jsou zkušenosti?

Těm, kteří mají osobní zkušenost s online seznamkami, byla také položena otázka, jak by ji hodnotili. Téměř polovina ji považuje za negativní, podstatně častěji byly z online seznamování zklamané ženy. Zajímavá zjištění přinesl i dotaz, zda byli respondenti při aktivním hledání partnera/ky na internetu v osobním kontaktu s vícero protějšky naráz. 45 % dotázaných uvedlo, že ano, tedy scházeli se s více potenciálními partnery/kami najednou. Ve větší míře takto odpovídali muži.

Jak upoutat jeho pozornost? Zn.: Triky, které fungují, foto: Unsplash

Raději face to face, nebo ne?

Účastníkům výzkumu byly rovněž předloženy i další doplňující otázky. Nejvíce respondentů, téměř 90 %, souhlasilo s tvrzením, že osobní seznámení je vždy lepší než to online. Tři čtvrtiny dotázaných souhlasily, že seznámení prostřednictvím online platformy může být nebezpečné. Souhlasný postoj s tímto výrokem vyjadřovali ve větší míře ženy a respondenti v nejmladší věkové kategorii. Obecnou popularitu online seznamek potvrdilo i velké množství souhlasných odpovědí s tvrzením, že tyto platformy představují běžnou součást dnešních vztahů (63 %). Podobné procento dotázaných se navíc domnívá, že je snazší někoho poznat online než v běžném životě. Tento názor vyjádřili ve větší míře respondenti v nejmladší věkové kategorii. Zhruba dvě třetiny respondentů ale také souhlasí s poměrně protichůdnými výroky – že online seznamky slouží spíše pro navazování krátkodobých nezávazných vztahů, nicméně obdobně velká skupina je toho názoru, že lze prostřednictvím nich navázat i vážný dlouhodobý vztah.

Současné partnerské vztahy Čechů

Jedna z otázek výzkumného šetření také zjišťovala, zda mají dotázaní v současné době partnera/ku a pokud ano, kde došlo k seznámení. Dle výsledků výzkumu je aktuálně ve vztahu 67 % dotázaných – nejvíce jich je ve věkové skupině nad 35 let. 30 % je aktuálně bez partnera/ky a zbytek nechtěl na tuto otázku odpovědět. Zadaní respondenti své protějšky potkali nejčastěji (28 %) přes společné známé, jedna čtvrtina se seznámila náhodně na veřejném místě (ve větší míře lidé ve střední a nejstarší věkové kategorii) a zhruba každý pátý se s partnerem dal dohromady prostřednictvím internetu (spíše věková skupina 35–44 let a ti žijící ve velkých městech). Méně než 15 % dotázaných pak uvedlo jako místo svého seznámení zaměstnání (13 %) či školu (9 %).

Zdroj: www.nielsen-admosphere.cz


Hledáte lásku? Tyhle tři kroky výrazně zvýší vaše šance

foto: Unsplash

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související