Zdravé tělo i krásná pleť? Dbejte na kvalitní ovzduší

foto: Unsplash

Možná to člověk hned na první dobrou nevnímá, ale znečištěné ovzduší může být škodlivé nejen pro dýchací systém, ale i pro naši pleť. Často se tento fakt přehlíží, ale věřte, že existuje souvislost mezi vystavením znečištění a dobrým stavem naší pokožky.

Kromě používání hydratačních krémů, masek a tonik můžete své pleti pomoci i tím, že zajistíte čistotu vzduchu v interiéru, kde často pobýváte. Podle výzkumů bylo prokázáno, že nečistoty ve vzduchu, který nás obklopuje, negativně ovlivňují kvalitu pokožky. Často jsou přitom znečišťující částice neviditelné! Představte si, že typický lidský vlas má průměr přibližně 70 mikrometrů. Nečistoty ve vzduchu označované jako PM10 mají ale velikost jen 10 μm a PM2,5 dokonce pouze 2,5 μm. Pouhým okem je nepostřehnem, přesto však mohou škodit…

V interiéru je často více znečištěný vzduch než venku

Většinou se v souvislosti se znečištěním ovzduší mluví o venkovním prostředí. V technologické společnosti Dyson se ale už od roku 2016 vědci zabývají znečištěním vnitřních prostorů. V interiéru trávíme až 90 % svého života, a přitom roční znečištění částicemi uvnitř budov může být až 5krát vyšší než znečištění venkovní!

Unikátní projekt Global Connected Air Quality Data ukazuje, jak moc jsou naše domovy znečištěné.  Z unikátní studie vyplynulo hned několik zajímavých poznatků:

  • Dvě třetiny zemí zaznamenaly v roce 2022 vyšší průměrné roční hodnoty PM2,5 v interiérech než ve venkovním prostředí. 
  • Měsíční průměrná úroveň PM2,5 ve vnitřních prostorách všech zemí překročila dlouhodobé doporučené hodnoty WHO pro expozici alespoň 6 měsíců v roce. Mimo jiné Kanada, Dánsko, Irsko a Nizozemsko překračovaly pokyny WHO každý měsíc v roce.
  • Zima je ve všech zeměpisných oblastí nejznečištěnějším obdobím, kdy je vzduch často také sušší, což rovněž pokožce neprospívá. V České republice byl měsícem s nejznečištěnějším ovzduším v interiéru březen.
  • V průměrném 24hodinovém období připadala nejznečištěnější doba (PM2,5) na čas mezi 18. hodinou a půlnocí, což se shoduje s dobou, kdy jsou lidé obvykle ve svých domovech, a tudíž vystaveni těmto vyšším úrovním znečišťujících látek. V České republice bylo znečištění největší mezi 21. a 22. hodinou.

Vědecké studie

Dlouhodobé vystavení částicím nečistot je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik atopické dermatitidy (AD), dokonce i zvýšení nečistot ve vzduchu souvisí s 42% nárůstem rizika vzniku tohoto onemocnění. 

Expozice znečištění včetně částic PM2,5 a PM10 nezávisle zvyšuje riziko vzniku lupénky. Zvýšení dlouhodobých průměrných koncentrací PM2,5 nebo PM10 o 1 μg/m3 souvisí s 65%, resp. 30% nárůstem rizika vzniku lupénky2.

Znečištění ovzduší částicemi PM má vliv také na zrychlené stárnutí – častá expozice se projevuje zvýšeným výskytem pigmentových skvrn, vrásek v oblasti horního rtu a čela.

Vaření na pevných palivech je spojeno s o 5–8 % závažnějším výskytem vrásek v obličeji, o 74 % se zvyšuje riziko vzniku jemných vrásek na rukou. Z tohoto výzkumu vyplývá, že se jedná o důsledek znečištění vznikajícího při spalování paliv během vaření.

Jiná studie naznačuje, že znečištění ovzduší významně souvisí s projevy stárnutí, včetně pigmentových skvrn a vrásek. U lidí, kteří jsou vystaveni sazím nebo znečištění z dopravy, bylo zaznamenáno o 20 % více pigmentových skvrn na obličeji.Jak můžete své pleti pomoci?

Z uvedených studií vyplývá, že své pleti můžete prospět tím, že se ve své domácnosti či kanceláři budete snažit udržet čisté ovzduší. Velkým pomocníkem jsou čističky vzduchu. Například technologie Dyson automaticky snímá a zachycuje znečišťující látky v místnosti, zajišťuje monitorování kvality vzduchu v reálném čase a čistí vzduch nejen ve svém bezprostředním okolí, ale v každém koutě místnosti.

Hlavní příčinou výskytu akné jsou hormonální změny, které se vyskytují v klíčových životních obdobích. Mezi ně patří puberta, premenstruační syndrom a těhotenství. Existují však i méně známé příčiny, například stres, který je klíčovou příčinou vzniku akné u dospělých. Kromě stresu může výskyt způsobovat jak slunce (UV záření), tak znečištění ovzduší.

Top tipy:
Investujte čas do technik zvládání stresu, jakými jsou meditace nebo mindfulness.
Denně používejte lehký nekomedogenní přípravek s SPF.
Dvakrát denně jemně vyčistěte pokožku micelární vodou pro mastnou pokožku.
Zeptejte se svého lékárníka na péči o pokožku s texturou proti nečistotám.

zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34242692/, https://www.researchgate.net/publication/367632168, https://www.nature.com/articles/s41598-017-15295-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26055797/, https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)34645-5/fulltext, European Commission, US Environmental Protection Agency Indoor pollution recorded by connected Dyson Purifiers vs outdoor data sourced from openaq, World Air Quality Index

Líbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související