Abeceda zraku: Jak dobře znáte své oči a co o nich zřejmě nevíte?

foto: Unsplash

Viděním vnímáme až 80 % okolních vjemů. Pro náš život je tedy stěžejní a vyplatí se o něj náležitě pečovat. Základem ovšem je mít o zraku ty správné informace. Mnohé z nich vás možná překvapí…

7. dubna je Mezinárodní den zdraví, takže se velmi hodí si právě dnes připomenout, co bychom o zraku měli všichni vědět. Tušíte například, že nejčastější příčinou oslepnutí na světě je katarakta, tedy zákal oční čočky, který se projevuje viděním jakoby přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Lze se ho však zbavit během krátké a bezbolestné operace. Dle statistik totiž lze díky současnému pokroku v oftalmologii 9 z 10 očních problémů vyřešit. 

Abeceda zraku:

A jako… Astigmatismus

Ve většině případů jde o vrozenou vadu, která se velmi často vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Příčinou je nepravidelný tvar oční rohovky, která má jiná zakřivení v různých osách, většinou je vertikálně oploštěna. Dá se korigovat brýlemi či kontaktními čočkami, a v některých případech i trvale odstranit laserovou operací.

B jako… Brýle

Filosof Seneca používal ke čtení kouli naplněnou vodou, zvětšující písmo. Později, kolem roku 1000 našeho letopočtu na podobném principu vznikly „čtecí kameny“ – předchůdce dnešní lupy. První písemné zmínky o vzniku brýlí pocházejí ze 13. století n.l.

C jako… Covid-19

Lidé, kteří se vyléčili z nemoci Covid-19, se mohou potýkat s postcovidovým syndromem, tedy zdravotními obtížemi, jež přetrvávají i v době, kdy se tělo zbavilo samotné nákazy. Patří mezi ně mimo jiné i zrakové obtíže. „Z našich zkušeností je prokázáno, že lidé mají potíže nespecifického rázu. Někdo trpí bolestmi za očima, velice často se po prodělání covidu objevují příznaky celkové únavy těla, “ uvádí MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Zhoršené vidění může ještě umocňovat i nadměrné zírání do obrazovek počítačů, mobilů i televizí, kterému byli lidé během koronavirové epidemie vystaveni.

Č jako… Čočka

Její tloušťka je asi 4 mm a nachází se za zornicí. Díky akomodaci (zploštění nebo vyklenutí, které mění optickou mohutnost oka) umožňuje zaostřovat objekty v různé vzdálenosti. S postupem let stárne a ztrácí své schopnosti, přichází presbyopie (vetchozrakost) či v pozdějším věku zakalení (katarakta neboli šedý zákal). Lékaři ji ale v současné době dokáží vyměnit za umělou.    

D jako… Diabetická retinopatie

Tato oční vada postihuje diabetiky. Nadměrné množství glukózy v krvi ucpává a poškozuje jemné cévy, což mimo jiné postihuje také sítnici, která je jimi protkaná. Diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti po dvaceti letech trvání cukrovky trpí 65 až 99 % diabetiků. Díky umělé inteligenci lze dnes diabetickou retinopatii odhalit pouhým „pohledem do očí“. O tento ojedinělý způsob diagnostiky se zasloužil český projekt Aireen, který za pomoci unikátní analýzy digitálních snímků očního pozadí umí během chvilky odhalit patologické změny.

E jako… Excimerový laser

Účinek tohoto typu laseru je fotoablační: odstraní určité množství cílové tkáně, v případě refrakční operace (odstraňující dioptrie) se jedná o rohovku. Tím umožňuje znovu ostré a jasné vidění. 

F jako… Femtosekundový laser

Nejmodernější lasery třetí generace fungují na principu velmi krátkých laserových pulsů a „odpařováním“ jednotlivých buněk provádějí miniaturní řezy, které jinak chirurg provádí skalpelem. „Operace je dokončena již za několik málo minut. Je tak mnohem přesnější, bezpečnější a vede k rychlejšímu návratu vidění a spolehlivějším pooperačním zrakovým výsledkům,“ říká primářka Valešová. Další výhodou femtosekundových laserů je, že umožňují kdykoli v pozdějším životě, pokud se vada zhorší, oko znovu operovat, a to i mnoho let po původním zásahu.

G jako… Glaukom

Při glaukomu neboli zeleném zákalu dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu způsobené zvýšeným tlakem nitrooční tekutiny. Poškození má za následek částečnou nebo dokonce úplnou ztrátu zraku. Rozvíjí se bez příznaků a změny jsou bohužel nevratné, proto jsou jedinou zbraní preventivní návštěvy očního lékaře.

H jako… Hypermetropie (hyperopie)

Hypermetropie neboli dalekozrakost postihuje vlastně každého – po narození jsou oči dalekozraké, protože je oko novorozence malé. Časem se vše přirozeně srovná, ale 10 % populace se s touto vadou zraku potýká i nadále. Oko je příliš krátké nebo dochází k nedostatečné lomivosti oka. Světelné paprsky se v důsledku toho sbíhají až za místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený obraz. Vadu lze korigovat brýlemi či kontaktními čočkami, anebo trvale odstranit za pomoci laserové operace.

I jako… Iris

Iris je latinský název pro duhovku, která zabraňuje, aby světlo pronikalo mimo zornici oka. Její odstín je dán množstvím a hloubkou uložení pigmentu melaninu. Protože novorozené děti mají tohoto pigmentu málo, barvu očí mají shodnou. Teprve časem se odstín promění a okolo 3. roku se ustálí.  

J jako… Jehla

Věděli jste, že primitivní operace očí se prováděly už ve starověku? Tehdejší lékaři propichovali speciální jehlou zakalenou čočku, aby vyléčili šedý zákal. Dnes se operace šedého zákalu provádí rychle, bezbolestně, šetrně, ambulantně a dokonce ji lze díky laseru provést i bez použití ostrých nástrojů, jako je skalpel.

K jako… Katarakta

Je hlavní příčinou slepoty u 22 milionů lidí na celém světě, jde však jednoduše chirurgicky odstranit výměnou zakalené čočky za umělou. Výměnu nitrooční čočky při operaci šedého zákalu neboli katarakty plně hradí pacientům pojišťovna, ovšem pouze monofokální čočku, která řeší vidění na jednu vzdálenost. Lze si však připlatit za čočku prémiovou, díky níž se může pacient zároveň zbavit brýlí. 

L jako… Laser

Laser způsobil v oční chirurgii revoluci. Předstupněm dnešních nejmodernějších laserových operací očí byla metoda zvaná PRK, která se začala provádět v 80. letech. Následovala metoda LASIK, jež byla v České republice poprvé provedena v polovině 90. let. V současné době jsou na očních klinikách zákroky prováděny prostřednictvím terapeutických, excimerových a femtosekundových laserů.

M jako… Myopie

Celkový výskyt myopie, tedy krátkozrakosti, dnes odborníci odhadují u zhruba 800 milionů až 2,3 miliardy obyvatel planety a počet osob s touto vadou rapidně narůstá. Je nejčastější oční dioptrickou vadou, postihuje až 30 % české populace. Myopie je způsobena příliš dlouhým okem, takže světelné paprsky se stýkají před sítnicí, což způsobuje neostrý obraz na sítnici a člověk pak vidí špatně na dálku. Jde o nejčastěji operovanou dioptrickou vadu za pomoci laseru.

N jako… Nitrooční čočka

Umělé nitrooční čočky, které se při operaci šedého zákalu nebo odstranění presbyopie vkládají do prázdného pouzdra, prošly překotným vývojem. Lze se díky nim zbavit uvedených vad a zároveň korigovat jakékoliv dioptrie a vyřešit tím potíže s krátkozrakostí, dalekozrakostí i astigmatismem. Existují různé typy nitroočních čoček a je třeba dobře zvážit výběr. „Umělá čočka zůstává v oku po zbytek života. Explantace čočky neboli její vynětí z oka se provádí pouze ve výjimečných případech. Proto je důležité věnovat informacím o čočce dostatek pozornosti,“ nabádá primářka kliniky NeoVize MUDr. Šárka Skorkovská.

O jako… Oftalmologie

Oftalmologie neboli oční lékařství je obor medicíny zabývající se zrakovým orgánem. „Česká republika disponuje špičkovou oftalmologickou péčí, která je dostupná všem občanům. Dle statistik dokážeme pomoci 9 z 10 pacientů,“ uvádí docentka Skorkovská. Druhým dechem ovšem dodává, že je zároveň důležité, aby se Češi nespoléhali jen na pomoc lékařů, ale sami pečovali o svůj zrak a věnovali mu pozornost. V dospělosti se preventivní vyšetření oftalmologem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky i pro ty, kdo žádnou vadou netrpí. Po 45. roce pak jednou za dva roky a po šedesátce každý rok. 

P jako… Presbyopie

Presbyopie neboli vetchozrakost je přirozený úbytek schopnosti oka zaostřovat do blízka. Postihuje 60 % lidí středního a 90 % vyššího věku. Čočka věkem ztrácí pružnost potřebnou k tomu, aby účinkem zaostřovacích svalů měnila svůj tvar – proto většina lidí po 45. roce potřebuje korekci zraku nablízko (např. na čtení). Zbavit se natrvalo brýlí však lze i v pokročilém věku díky metodě zvané Prelex, při které je přirozená nitrooční čočka vyměněna za umělou trifokální nitrooční čočku.

R jako… Rohovka

Tkáň na povrchu oka o tloušťce asi půl milimetru pokrývá přední část zrakového orgánu a chrání jej. Jde o nejcitlivější tkáň lidského těla. Zdravá rohovka je kulovitá a průhledná – jakákoliv změna jejího tvaru nebo čirosti má zásadní vliv na vidění. To se může stát u degenerativní choroby, které se říká keratokonus. Dochází k postupnému vyklenutí a ztenčování rohovky, obvykle v dolní oblasti – získává tvar kužele, což výrazně zhoršuje vidění. Řešit se dá implantací tzv. keraringu – speciálního mikroimplantátu z tvrdého plastu.

S jako… Suché oko

Pocit suchých či unavených očí, písku nebo cizího tělíska v oku, červené oči, těžká, oteklá víčka pocit svrbění, pálení nebo řezání, ale i občasně rozmazané vidění… Takto se projevuje snížená schopnost oka tvořit slzy, či kvalitativními změny slzného filmu. Syndromem suchého oka trpí každý pátý pacient, který navštíví očního lékaře. Pomáhají umělé slzy, případně implantace tzv. plugů. „Jde o zavedení ucpávky do slzných kanálků. Implantovaný plug v kanálku následně zvětší svůj objem a vytvoří jakousi zátku. Díky tomu se v oku udržuje vyšší vlhkost tam, kde je to zapotřebí,“ vysvětluje primářka Skorkovská.

T jako… Trifokální nitrooční čočka

Nejmodernější typ nitrooční čočky, umožňující vidění do dálky, blízka (čtení) i střední vzdálenosti (na monitor počítače). Její implantací se lze definitivně zbavit brýlí v jakémkoliv věku.

U jako… UV filtr

UV paprsky mohou poškodit oči, proto bychom svůj zrak měli během slunečních dní chránit slunečními brýlemi s UV filtrem. Ovšem pozor: Neplatí, že čím tmavší, tím lepší. Velmi tmavá skla mají nevýhodu, že zornička se pod nimi ještě více rozšíří, a pokud brýle neobsahují kvalitní UV filtr, proniká do oka ještě více nebezpečného záření, než kdybychom je neměli vůbec. Proto raději nekupujte sluneční brýle na tržnici, ale vsaďte na kvalitní optiku.

V jako… Vivity

Pod tímto názvem se skrývá nitrooční čočka, která je novinkou. Díky ní se mohou zbavit závislosti na brýlích i ti, kteří z různých důvodů nemohou mít trifokální čočku. Pracuje s technologií tzv. modulování vlnoplochy. „Je to technologie, která se využívá ve fotoaparátech chytrého telefonu, kde nemáte prostor pro velkou optiku, ale modulováním vlnoplochy prohlubujete hloubku ostrosti. Proto když fotku dobře vyfotíte, máte krásně ostré všechno – jak objekty v dálce, tak i v blízkosti,“ vysvětluje Ing. Jan Suchomel ze společnosti Alcon, která unikátní čočku vyvinula. Díky ní mohou pacienti vidět ostře na dálku i střední vzdálenost a více než dvě třetiny lidí s Vivity nežádají ani brýle do blízka.

W jako… Wichterle

Do historie optiky se v 50. letech minulého století nesmazatelně zapsal prostějovský rodák Otto Wichterle, vynálezce měkkých kontaktních čoček. Dnes je každodenně nosí miliony lidí po celém světě. Oční lékaři ovšem upozorňují, že nošení kontaktních čoček není bez rizika, zejména při zanedbání správné hygieny, kdy se může do očí zanést infekce. Jako nejbezpečnější čočky označují ty jednodenní, které se po použití vyhodí. 

Z jako… Zrakový trénink

Kdo denně pracuje na počítači, měl by do svého režimu zařadit pravidlo 20/20/20. Tedy po každých dvaceti minutách hledění na monitor se nejméně na dvacet vteřin zadívat na bod vzdálený minimálně dvacet stop, což odpovídá zhruba šesti metrům. 

zdroj: NeoVize, Alcon, totalhealthmagazine.comLíbí se vám článek? Sdílejte jej ve svém profilu.

Související